CÔNG TY TNHH TM - DV CÂN HƯNG PHÁT

25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com

VMC

Loadcell VLC-110 VMC 500lb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 5000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 3000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 2000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 1000kg - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 500kg VMC - Cân điện tử Hưng PHát
Loadcell VLC-110 VMC 300kg - Cân điện tử Hưng PHát
Loadcell VLC-110 VMC 250kg - Cân điện tử Hưng PHát
Loadcell VLC-110 VMC 100kg - Cân điện tử Hưng PHát
Loadcell VLC-110 VMC 50kg - Cân điện tử Hưng PHát
Loadcell VMC VLC-106 - Cân điện tử Hưng Phát