CÔNG TY TNHH TM - DV CÂN HƯNG PHÁT

25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com
Sản phẩm mới

Loadcell VMC

Loadcell VLC-100 VMC 10klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-100 VMC 4klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-100 VMC 2klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-100 VMC 1klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-100 VMC 500lb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-100 VMC 250lb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 10klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 5klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 4klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 3klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 2klb - Cân điện tử Hưng Phát
Loadcell VLC-110 VMC 1klb - Cân điện tử Hưng Phát