CÔNG TY TNHH TM - DV CÂN HƯNG PHÁT

25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Hotline
0908 608 059 - 0819 608 059
Hỗ trợ kinh doanh
Mr.Thơ
0908 608 059
minhtho_hungphat@yahoo.com
Ms. Hồng
0989 661 521
bichong_hungphat@yahoo.com
Sản phẩm mới

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử Yaohua T7E 500kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua T7E 300kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua T7E 200kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua T7E 150kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua T7E 100kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua T7E 60kg - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 500kg  - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 300kg  - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 200kg  - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 150kg  - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 100kg  - Cân Hưng Phát
Cân bàn điện tử Yaohua A12E 60kg  - Cân Hưng Phát